November 13, 2018 admin

Rad u malim grupama

Vrtić Sveznalica na Voždovcu

U našem vrtiću formiramo grupe sa optimalnim brojem dece što nam omogućava kvalitetan rad sa celom grupom i maksimalnu posvećenost svakom detetu.
Mlađa deca mogu da posmatraju i uče od starije dece, koja se ponašaju kao mentori i na taj način stiču samopouzdanje.

Radna soba postaje okruženje gde dete napreduje kroz posmatranje i saradnju. Razmena ideja i zajednički rad uči ih značajnim veštinama komunikacije i prilagođavanja.