Vodič za roditelje

Mali vodič za roditelje
About

Vodič za roditelje

Poštovani roditelji,

 

Pred Vama je mali vodič kroz adaptaciju i ritam života u kolektivu.

 

Želja nam je da Vas u najboljem ineresu Vašeg deteta uputimo u sve detalje naše buduće saradnje.

 

Sa vašom decom rade medicinske sestre vaspitači i visoki strukovni vaspitači u jaslama, kao stručno osposobljen kadar za higijenu, negu, vaspitanje i obrazovanje dece. Naš kadar čine i stručni saradnici logoped, dečiji psiholog i pedagog.

 

Polaskom deteta u kolektiv Vi dobijate partnere u vaspitanju svog deteta.

 

Naš zajednički cilj je unapređenje dečijeg razvoja psihičkog, fizičkog i intelektualnog.

 

Za sve informacije uvek smo tu za Vas i sa zadovoljstvom ćemo odgovarati na sva Vaša pitanja i nedoumice. 

 

Polazak deteta u vrtić ili jasle predstavlja uglavnom prvi izlazak iz porodične sredine, na duže vreme. Istovremeno, za dete to može predstavljati i prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, kako sa decom tako i sa odraslima. Često je ovo traumatična situacija kako za dete tako i za roditelje jer je ispunjena strahom od odvajanja i naporima da se dete prilagodi novonastaloj sredini i situaciji.

 

Proces adaptacije je induvidualan. Zavisi od detetovih induvidualnih osobina, od njegovog uzrasta, zdravstvenog stanja, porodične atmosfere, socijalnih iskustava i roditeljskog stava prema ustanovi. Istovremeno i od opštih uslova ustanove, stimulativnog materijala za decu i karakteristika ličnosti vaspitača i dece.

 

Moguće reakcije deteta su:

 

• Protest, pasivnost i uzrujanost;

• Odbijanje kontakta sa vaspitačem;

• Čvrsto drži svoju igračku;

• Odbija hranu ili slabo jede;

• Kratko i nemirno spava, budi se tokom noći češće;

• Agresija usmerena na drugu decu ili igračke; zvanje roditelja;

• Najveći broj dece prođe proces adaptacije bez većih problema.

 

Imajte razumevanja, sve je to očekivano ponašanje, nijedno dete nije izuzetak. Očekivan period adaptacije je između dve i tri nedelje. Preporuka je da dete ostane u kolektivu između pola sata i sat vremena. Takođe važna preporuka je da se proces adaptacije ne prekida iz razloga što otežava ponovno prilagođavanje jaslenoj grupi.

 

Saveti za roditelje:

 

• Imati pozitivan stav prema vrtiću;

• Imajte povernje u osobe koje će voditi računa o vašem detetu;

• Redovno dovodite dete u vrtić. Proces adaptacije ne bi trebalo prekidati.

• Kratko se oprostite sa detetom, budite raspoloženi (deca do 2 godine neverbalno komuniciraju, čitaju Vaše izraze lica);

• Kratko se zadržavajte u vidokrugu deteta;

• Pružite vaspitaču što više informacija kako što su: alergije, ukoliko nije dete konzumiralo namirnicu, način ishrane, način presvlačenja, način uspavljivanja.

• Planirajte odsustvo s posla tokom adaptacije (minimum 2 nedelje)

• Posetite jaslice u posle podnevnim časovima sa detetom kada ima malo dece.

• Pokušajte prilagoditi ritam deteta sa ritmom dece u vrtiću i dnevnim aktivnostima. (npr. deca u jaslama spavaju u 11 časova);

• Navikavajte dete na čvrstu hranu.

 

Aktivnosti vaspitača u toku procesa adaptacije:

 

• Pratimo karakteristike i interesovanja deteta (o omiljenim aktivnostima ili igračkama vaspitač se informiše od roditelja)

• Prilagođavamo vreme boravka deteta u dogovoru sa roditeljem i njihovom raspoloživom vremenu za adaptaciju;

• Pomažemo detetu da uspostavi nove odnose sa vaspitačem i decom;

• Upoznajemo dete sa sredinom u kojoj će boraviti;

• Upoznajemo dete sa igrovnim materijalom;

• Postepeno uvodimo dete u ritam dana (vreme obedovanja, igre, sna);

• Kreiramo socijalnu, fizičku sredinu u kojoj dete stimulišemo da istražuje;

• Izbor aktivnosti zavisi od toka aktivnost i broja dece u adaptaciji, ali će izbor aktivnosti biti u skladu sa uzrastom;

• Igre koje su uobičajne su igre sa lutkama, igre sa balonima, poligon, muzičke igre uz pokret, pevanje prigodnih pesmica.

Vodič za roditelje

Poštovani roditelji,

 

Pred Vama je mali vodič kroz adaptaciju i ritam života u kolektivu.

 

Želja nam je da Vas u najboljem ineresu Vašeg deteta uputimo u sve detalje naše buduće saradnje.

 

Sa vašom decom rade medicinske sestre vaspitači i visoki strukovni vaspitači u jaslama, kao stručno osposobljen kadar za higijenu, negu, vaspitanje i obrazovanje dece. Naš kadar čine i stručni saradnici logoped, dečiji psiholog i pedagog.

 

Polaskom deteta u kolektiv Vi dobijate partnere u vaspitanju svog deteta.

 

Naš zajednički cilj je unapređenje dečijeg razvoja psihičkog, fizičkog i intelektualnog.

 

Za sve informacije uvek smo tu za Vas i sa zadovoljstvom ćemo odgovarati na sva Vaša pitanja i nedoumice. 

 

Polazak deteta u vrtić ili jasle predstavlja uglavnom prvi izlazak iz porodične sredine, na duže vreme. Istovremeno, za dete to može predstavljati i prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, kako sa decom tako i sa odraslima. Često je ovo traumatična situacija kako za dete tako i za roditelje jer je ispunjena strahom od odvajanja i naporima da se dete prilagodi novonastaloj sredini i situaciji.

 

Proces adaptacije je induvidualan. Zavisi od detetovih induvidualnih osobina, od njegovog uzrasta, zdravstvenog stanja, porodične atmosfere, socijalnih iskustava i roditeljskog stava prema ustanovi. Istovremeno i od opštih uslova ustanove, stimulativnog materijala za decu i karakteristika ličnosti vaspitača i dece.

 

Moguće reakcije deteta su:

 

• Protest, pasivnost i uzrujanost;

• Odbijanje kontakta sa vaspitačem;

• Čvrsto drži svoju igračku;

• Odbija hranu ili slabo jede;

• Kratko i nemirno spava, budi se tokom noći češće;

• Agresija usmerena na drugu decu ili igračke; zvanje roditelja;

• Najveći broj dece prođe proces adaptacije bez većih problema.

 

Imajte razumevanja, sve je to očekivano ponašanje, nijedno dete nije izuzetak. Očekivan period adaptacije je između dve i tri nedelje. Preporuka je da dete ostane u kolektivu između pola sata i sat vremena. Takođe važna preporuka je da se proces adaptacije ne prekida iz razloga što otežava ponovno prilagođavanje jaslenoj grupi.

 

Saveti za roditelje:

 

• Imati pozitivan stav prema vrtiću;

• Imajte povernje u osobe koje će voditi računa o vašem detetu;

• Redovno dovodite dete u vrtić. Proces adaptacije ne bi trebalo prekidati.

• Kratko se oprostite sa detetom, budite raspoloženi (deca do 2 godine neverbalno komuniciraju, čitaju Vaše izraze lica);

• Kratko se zadržavajte u vidokrugu deteta;

• Pružite vaspitaču što više informacija kako što su: alergije, ukoliko nije dete konzumiralo namirnicu, način ishrane, način presvlačenja, način uspavljivanja.

• Planirajte odsustvo s posla tokom adaptacije (minimum 2 nedelje)

• Posetite jaslice u posle podnevnim časovima sa detetom kada ima malo dece.

• Pokušajte prilagoditi ritam deteta sa ritmom dece u vrtiću i dnevnim aktivnostima. (npr. deca u jaslama spavaju u 11 časova);

• Navikavajte dete na čvrstu hranu.

 

Aktivnosti vaspitača u toku procesa adaptacije:

 

• Pratimo karakteristike i interesovanja deteta (o omiljenim aktivnostima ili igračkama vaspitač se informiše od roditelja)

• Prilagođavamo vreme boravka deteta u dogovoru sa roditeljem i njihovom raspoloživom vremenu za adaptaciju;

• Pomažemo detetu da uspostavi nove odnose sa vaspitačem i decom;

• Upoznajemo dete sa sredinom u kojoj će boraviti;

• Upoznajemo dete sa igrovnim materijalom;

• Postepeno uvodimo dete u ritam dana (vreme obedovanja, igre, sna);

• Kreiramo socijalnu, fizičku sredinu u kojoj dete stimulišemo da istražuje;

• Izbor aktivnosti zavisi od toka aktivnost i broja dece u adaptaciji, ali će izbor aktivnosti biti u skladu sa uzrastom;

• Igre koje su uobičajne su igre sa lutkama, igre sa balonima, poligon, muzičke igre uz pokret, pevanje prigodnih pesmica.

About